Trường thuê, thầy tạm

Trường thuê, thầy tạm

23:54 16/01/2011 0

Phát triển hơn 20 năm, hệ thống các trường ĐH, CĐ ngoài công lập (NCL) đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Việt Nam. Thế nhưng, đến nay các trường này vẫn “tự bơi”, không được hỗ trợ đúng mức và bị phân biệt đối xử.