Đi gặp thủ lĩnh "Tin lành Đê Ga"

Đi gặp thủ lĩnh "Tin lành Đê Ga"

23:53 28/06/2005 0

Bài 3: “Tin lành Đê Ga” không phải là tổ chức tôn giáo Mục sư Rmah Sôl trú tại làng Pleikuroh, phường Yên Đổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông là quản nhiệm Hội Thánh Tin lành làng Plei Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai và Hội Thánh Tin lành khu vực Ia Nueng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. Bắt đầu cuộc phỏng vấn, mục sư Rmah Sôl nói:

Đi gặp thủ lĩnh "Tin lành Đê Ga"

Đi gặp thủ lĩnh "Tin lành Đê Ga"

23:17 27/06/2005 0

Bài 2: Kinh thánh dạy tình thương yêu Ama Thái sinh năm 1949, người Gia-rai; trú tại làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Năm 1968, Ama Thái học lớp Sư phạm cấp tốc tại Pleiku; tháng 8/1968 bị bắt quân dịch, sau đó chuyển sang lực lượng Sơn thôn thuộc Bộ Phát triển sắc tộc, rồi được biệt phái làm giáo viên tại Trường Sơ cấp Plei Yit - Thanh An đến 1975.

Đi gặp thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga”

Đi gặp thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga”

21:49 26/06/2005 0

Bài 1: "Nhà nước Đê Ga" Cuộc gặp này nhằm góp phần trả lời một câu hỏi mà tôi, các bạn cùng rất nhiều người trong và ngoài nước chưa hiểu rõ: “Tin lành Đê Ga” là tổ chức tôn giáo hay chính trị? Tại Gia Lai, chúng tôi và thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga” Siu Huêh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.