Trưng bày hình ảnh và di vật về Hoàng thành Thăng Long

Trưng bày hình ảnh và di vật về Hoàng thành Thăng Long

09:14 04/12/2003 0

Chiều 2/12, Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức trưng bày một số hình ảnh và hiện vật về cuộc khai quật tại khu vực Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).