Dịch vụ du lịch trốn thuế

Dịch vụ du lịch trốn thuế

11:00 30/07/2013 7

Nhiều dấu hiệu cho thấy các trang mạng bán phòng trực tuyến của nước ngoài hiện nay đang khai thác tới 80% thị phần khách sạn ở VN nhưng không đóng đồng thuế nào.