Đọc "Khi đồng minh tháo chạy" - Kỳ 4: Sau lưng Nữ thần Tự do

Đọc "Khi đồng minh tháo chạy" - Kỳ 4: Sau lưng Nữ thần Tự do

21:03 20/08/2005 0

Cách đây 15 năm, cuốn Từ tòa Bạch Ốc đến dinh Độc Lập của GS-TS Nguyễn Tiến Hưng viết chung với Jerold Schecter bằng tiếng Anh (nguyên bản: The Palace File, nhiều người dịch), được in bởi NXB Trẻ (TP Hồ Chí Minh 1990), công bố những bí mật bẽ bàng sau hậu trường bang giao giữa chính quyền Sài Gòn với Hoa Kỳ vào những năm cuối của cuộc chiến Việt Nam.

Đọc Khi đồng minh tháo chạy - Kỳ 2: Từ “cho không” đến “cho vay”

Đọc Khi đồng minh tháo chạy - Kỳ 2: Từ “cho không” đến “cho vay”

22:47 18/08/2005 0

Từ "cho không" (viện trợ không đòi lại) đến "cho vay" (viện trợ có đòi trả) là một khoảng cách thăm thẳm, biến Hoa Kỳ từ một người tình hào hoa thành một chủ nợ chi li, tính toán. Điều đó đã xảy ra trong quan hệ giữa Washington và Sài Gòn vào những năm của "cuộc tình tàn".