Đời kỹ nữ - Kỳ 4: Mộng tri âm

Đời kỹ nữ - Kỳ 4: Mộng tri âm

00:20 11/07/2013 4

Một kỹ nữ đã qua thời xuân sắc tâm sự rằng: “Nhiều chị em không dám lập gia đình dù đó là ước mơ khi họ đến ngày rũ áo, lau son phấn”.