Gần 800 tỉ đồng đổi mới sách giáo khoa

Gần 800 tỉ đồng đổi mới sách giáo khoa

11:25 27/09/2014 2

(TNO) Tờ trình của Chính phủ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 cho biết, dự toán cần 778,8 tỉ đồng để biên soạn và triển khai Đề án này.

Trình lại đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Trình lại đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

01:57 27/09/2014 1

Sáng nay 27.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (CT-SGK) giáo dục phổ thông và dự thảo đề án đổi mới CT-SGK sau năm 2015.