Đòi nợ thuê hay giang hồ?

Đòi nợ thuê hay giang hồ?

01:03 27/01/2012 4

Khi con nợ chây lì, chủ nợ không có thời gian đi đòi nợ... nên tìm đến các công ty thu hồi nợ đòi giúp. May mắn thì gặp công ty đàng hoàng, nhưng cũng có người gặp phải những công ty trời ơi, khiến chủ nợ lâm cảnh dở khóc.