Đồng tiền chi phối, đại học tư bất ổn

Đồng tiền chi phối, đại học tư bất ổn

09:00 24/12/2013 0

Mâu thuẫn ở các trường ĐH tư thục ngày càng trầm trọng, hiện tượng kinh doanh giáo dục trở nên phổ biến… đã làm biến dạng môi trường giáo dục, dẫn đến cần đặt ra yêu cầu xem xét lại các chính sách của loại hình trường ĐH này.