Đường sắt lạc hậu

Đường sắt lạc hậu

03:45 15/02/2013 10

Vẫn sử dụng mạng tuyến với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật từ thời Pháp thuộc, ngành đường sắt Việt Nam đang ngày càng tụt hậu.