Tìm kho báu theo... cơ duyên

Tìm kho báu theo... cơ duyên

00:27 21/06/2011 0

Tôi gặp ông Nguyễn Hồng Công lần đầu tiên ở Bảo tàng Quảng Bình khi ông về báo tin cho người lên lấy kho báu. Lúc đó ông gầy nhom, xanh lét, thỉnh thoảng lại ho sù sụ... Không ngờ ông lại có một sức sống mãnh liệt đến thế.