Giấc mộng 200 triệu USD của bà tiến sĩ

Giấc mộng 200 triệu USD của bà tiến sĩ

23:01 23/09/2005 0

Kỳ 2: Trong vòng vây chủ nợ Đến thời điểm này, đã có hàng chục chủ nợ với tổng số tiền “trên giấy tờ” hàng chục tỉ đồng đang vây lấy bà.

Giấc mộng 200 triệu USD của bà tiến sĩ

Giấc mộng 200 triệu USD của bà tiến sĩ

23:12 22/09/2005 0

Kỳ 1: Bà tiến sĩ với dự án lớn Đeo đuổi ý định vay nguồn vốn 200 triệu USD để xây dựng bệnh viện tư nhân cao cấp, bà tiến sĩ già đã trượt dài theo những đường dây chạy tiền nên giờ đây đang kẹt cứng trong vòng vây của các chủ nợ. Và khối tài sản duy nhất là ngôi nhà bà đang ở cũng đã bị cơ quan chức năng phong tỏa.