“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

01:13 28/04/2008 8

Kỳ cuối: Di sản Ông quang minh chính đại và tận tình tận nghĩa với bạn bè, dù họ là đồng đội hay trong hàng ngũ đối phương. Ông bảo ông không bao giờ ân hận những gì mình đã làm, nghĩa là ông không có ảo tưởng làm vừa lòng tất cả.

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

00:50 26/04/2008 0

Kỳ 16: Giữa những cuộc săn đón của tình báo quốc tế CIA và tình báo Anh, tình báo Đài Loan... đều đề nghị Phạm Xuân Ẩn làm cho họ. Ông báo cáo cấp trên. Cấp trên bảo: "Nếu thấy có lợi cho cách mạng thì cứ làm !".

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

01:11 25/04/2008 0

Kỳ 15: "Việt Nam hóa chiến tranh" - Hà Nội biết trước Nguyễn Văn Thiệu Năm 1969, Nixon lên làm Tổng thống Mỹ, kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" mà các nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị từ năm 1968 được Nixon chấp nhận trên căn bản. Ông Ẩn đã có được một bản dự thảo kế hoạch. Ông đã tiến hành xác minh rất công phu, sau khi biết chắc chắn đó chính là tài liệu về căn bản đã được Nixon duyệt ông mới gửi về trên.

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

01:49 24/04/2008 0

Kỳ 14: Giữa thời điểm lịch sử Trong thời điểm lịch sử đó, sau khi gửi nguyên bản kế hoạch quân sự của tướng Westmoreland và kế hoạch bình định mới về Tổng hành dinh kháng chiến, tức là nội dung của hai gọng kìm chiến lược "tìm diệt" và "bình định", Phạm Xuân Ẩn đã tiếp tục cung cấp những tin tức hết sức quan trọng...

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

23:39 22/04/2008 0

Kỳ 13: Phạm Xuân Ẩn dưới mắt một cựu phó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn cũ "Ẩn là một nhân tài. Ảnh chọn chính nghĩa đi theo và lúc nào cũng trọng nhân cách. Ảnh không bao giờ làm hại ai và luôn làm người ta cảm thấy yên lòng" - (lời tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo).

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

01:29 21/04/2008 0

Kỳ 12: Trở thành nhà báo Mỹ Yêu cầu khẩn thiết của cấp trên lúc này là: Phải nắm được ý đồ mở rộng chiến tranh, các biện pháp chiến lược, các kế hoạch quân sự của Mỹ trong từng thời gian, trên các chiến trường Việt Nam và Đông Dương... Và Phạm Xuân Ẩn đã gửi về nguyên bản Kế hoạch quân sự của Mỹ do tướng Westmoreland ký, tiếp đó là nguyên bản Kế hoạch bình định mới mang tên Kế hoạch "Ấp tân sinh"...

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

01:26 20/04/2008 0

Kỳ 11: Tin tức tối quan trọng Đến đầu tháng 3.1964, Johnson thông qua một kế hoạch quân sự mới - kế hoạch McNamara - Taylor với các nội dung chính: Tăng cường sự chỉ huy trực tiếp của các cố vấn Mỹ, tăng viện trợ quân sự và tăng quân số quân đội Sài Gòn; đẩy mạnh các chiến dịch bình định nông thôn, đặc biệt là các khu vực quanh Sài Gòn; dùng không quân đánh phá miền Bắc và Lào, buộc miền Bắc phải ngưng tăng viện cho "Việt cộng".

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

23:01 18/04/2008 0

Kỳ 10: Bản lĩnh trước biến cố "Thời gian này công việc của tôi rất căng thẳng. Một mặt phải ứng phó khôn khéo trước các biến cố phức tạp. Mặt khác cấp trên cần tin tức gấp rút, các chuyến liên lạc dày lên. Mặt khác nữa là đòi hỏi của Reuters rất cao, tin tức phải đánh đi liên tục", ông Ẩn nói.

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

23:54 17/04/2008 0

Kỳ 9: Tình huống nguy hiểm Giữa lúc ông thực hiện các điệp vụ cấp tập thì xảy ra một sự cố. Tài liệu đầu tiên của Mỹ mà ông gửi về - tài liệu Mc Garr "Kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy" - do sự thiếu cẩn trọng của cấp trên, nên cơ quan tuyên huấn miền đã trích in ra... phổ biến cho các tỉnh. Hậu quả là địch nhặt được tài liệu này trong một cuộc hành quân càn quét ở khu 9. Nó đã được báo cáo lên Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến liền cho ông Ẩn biết việc này.

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

01:12 16/04/2008 0

Kỳ 8: Những điệp vụ cấp tập Quả nhiên Vũ Quốc Thúc đã giao bản kế hoạch theo yêu cầu của bác sĩ Tuyến để "nghiên cứu và trình cố vấn Ngô Đình Nhu". Nhận được bản kế hoạch, bác sĩ Tuyến liền đưa cho Phạm Xuân Ẩn. Ngay lập tức, nguyên bản kế hoạch Staley-Taylor đã được chuyển về Tổng hành dinh của kháng chiến, trước khi nó được triển khai thực hiện.

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

00:00 15/04/2008 0

Kỳ 7: Điệp vụ đầu tiên Trong quá trình trao đổi, thấy Phạm Xuân Ẩn có những kiến thức sâu sắc về quân sự, chính trị, kinh tế, tư duy đúng như tư duy của người Mỹ, nên Staley đã thuyết trình cho Phạm Xuân Ẩn nghe toàn bộ ý đồ, mục tiêu của kế hoạch trước khi nó trở thành chính thức...

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

00:30 14/04/2008 0

Kỳ 6: Sự trùng hợp thú vị Ông Ẩn bảo, có một nguyên tắc trong nghề tình báo là cấp dưới không được tự động tìm liên lạc với cấp trên, nếu rủi mà mất liên lạc thì phải ráng mà chờ chứ không được tự tiện. Tuy nhiên, quá sốt ruột và lo lắng, ông quyết định vi phạm nguyên tắc này...

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

00:16 13/04/2008 0

Kỳ 5: Bác sĩ Trần Kim Tuyến Bruce Russell, thông tín viên thường trú của Reuters tại Sài Gòn gọi điện thoại cho ông Ẩn: "Anh có nghe thấy gì không?". Phạm Xuân Ẩn: "Có nghe tiếng súng nổ nhỏ, sau tiếng nổ lớn". Russell: "Anh liên lạc ngay với các nguồn tin". Ông Ẩn gọi điện cho Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến nói không biết gì hết.

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

23:43 11/04/2008 0

Kỳ 4: Đường vào cơ quan mật vụ Phủ Tổng thống "Sở Nghiên cứu chính trị xã hội cũng đang muốn đặt người của Sở sang Việt tấn xã để theo dõi hoạt động của số nhân viên được gửi đi làm tình báo ở các nước, dưới danh nghĩa Việt tấn xã. Tôi sẽ bàn với ông Tuyến bố trí anh vào làm việc này" (lời Lê Văn Thái nói với Phạm Xuân Ẩn)

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

00:56 11/04/2008 0

Kỳ 3: Lời dặn của cấp trên "Phải học cho giỏi về nghiệp vụ, đồng thời tìm hiểu kỹ về nước Mỹ, về nền văn hóa Mỹ, về phong tục tập quán, về cách làm việc, về tâm lý, cá tính của người Mỹ. Phải tư duy và làm việc như người Mỹ".

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

“Giải mã” Phạm Xuân Ẩn

00:54 10/04/2008 0

Kỳ 2: Thân với Lansdale được lợi gì? "Tốt lắm, anh muốn sang Mỹ học về quân sự hay về dân sự đều được cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ", Lansdale nói với Phạm Xuân Ẩn.