Giai thoại Trường viết văn Nguyễn Du: Cứ đi thì sẽ tới

Giai thoại Trường viết văn Nguyễn Du: Cứ đi thì sẽ tới

01:02 23/11/2009 0

Từ tháng 11.1979 - ngày khai giảng khóa I, cho đến tháng 11.2009 - kỷ niệm 30 năm Trường viết văn Nguyễn Du, bao nhiêu dâu bể đã đi qua trên đất nước Việt Nam, trong văn hóa và văn chương người Việt, trong mỗi trái tim, tâm hồn của từng nhà văn Việt Nam.

Giai thoại Trường viết văn Nguyễn Du: Dù bão có nổi...

Giai thoại Trường viết văn Nguyễn Du: Dù bão có nổi...

15:11 21/11/2009 0

Ba năm của khóa I (1979 - 1982) đúng vào thời gian có rất nhiều xáo động ở Hội Nhà văn. Từ khi khai giảng cho đến lúc bế giảng, không biết bao nhiêu lần chúng tôi nghe rằng trường có thể bị giải tán bất cứ lúc nào.