Gian nan cuộc chiến giữ than - Kỳ 4: Thất thoát từ Vinacomin

Gian nan cuộc chiến giữ than - Kỳ 4: Thất thoát từ Vinacomin

00:33 08/09/2011 0

Trong khi than thổ phỉ hoành hoành ngoài ranh giới mỏ thì tại các khu mỏ và kho cảng của Vinacomin, cán bộ ngành than cũng móc ngoặc, câu kết với nhau nhận tiền từ khách hàng Trung Quốc để bán rẻ lợi ích doanh nghiệp, lợi ích quốc gia.

Gian nan cuộc chiến giữ than - Kỳ 1: Đột nhập lò than thổ phỉ

Gian nan cuộc chiến giữ than - Kỳ 1: Đột nhập lò than thổ phỉ

00:19 05/09/2011 0

Tại Quảng Ninh, nhiều người ví bọn trộm than như con rắn hai đầu, một đầu đào than thổ phỉ, đầu kia xâm nhập vào mỏ móc ngoặc với cán bộ để ăn cắp than. Sau nhiều ngày lặn lội trên các vùng than thổ phỉ, chúng tôi hiểu tại sao chính quyền và các ngành chức năng Quảng Ninh chưa triệt được nạn này.