Giao hàng lúc nửa đêm

Giao hàng lúc nửa đêm

09:00 08/10/2014 1

3 giờ sáng nhận lệnh giao hàng của bà chủ, tôi lại lên đường và… lạc lõng giữa đêm khuya.