Một cuộc đời - Kỳ 3: Người tù khổ sai (*)

Một cuộc đời - Kỳ 3: Người tù khổ sai (*)

22:44 20/04/2006 0

* Kỳ 1 * Kỳ 2 ...Lãnh án mười hai năm tù khổ sai tại Buôn Ma Thuột, Trương Kiểm trăn trở giữa sự sống và cái chết. Chết mòn mỏi trong tù? Cánh chim từng vẫy vùng tìm kiếm tự do khắp chân trời nay phải chịu một bề xếp cánh.

Một cuộc đời - Kỳ 2: Mối nhân duyên lỗi hẹn (*)

Một cuộc đời - Kỳ 2: Mối nhân duyên lỗi hẹn (*)

22:36 19/04/2006 0

* Kỳ 1 Lần thứ hai trong đời, Trương Kiểm nghĩ phải lập ra một tổ chức cao hơn lần trước: Chi bộ! Trương Cảnh, Trịnh Hà, Lê Thạnh là những thành viên chưa kịp cất lời thề thốt đã nguyện trong lòng sống chết có nhau. Làng Phụng Tây tô một điểm son vào lịch sử làng mình đúng vào đầu năm 1941. Mỗi ngày vết son một đậm thêm, loang rộng ra. Sở mật thám Hội An đánh hơi, hằm hằm khoanh làng Phụng Tây lại thành điểm đen lùng sục.