Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác: Giải pháp nào?

Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác: Giải pháp nào?

23:47 19/04/2011 0

Giảm chôn lấp, tăng cường tái chế rác bằng những công nghệ hiện đại, theo các nhà khoa học, chính là chìa khóa để giải quyết tình trạng thiếu bãi chôn lấp rác tại thủ đô.

Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác: Ì ạch các dự án xử lý rác

Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác: Ì ạch các dự án xử lý rác

00:14 19/04/2011 0

Thực ra, ngay từ năm 2009, Hà Nội đã nhìn thấy nguy cơ hết chỗ đổ rác và đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc mở rộng các bãi rác Nam Sơn và Xuân Sơn, xây dựng các nhà máy (NM) chế biến rác. Tuy nhiên, công việc triển khai vẫn đang rất ì ạch.

Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác

Hà Nội sắp hết chỗ đổ rác

00:02 18/04/2011 0

Cơ quan chức năng Hà Nội vừa đưa ra một cảnh báo, các bãi rác thủ đô đã đầy, đến năm 2012 sẽ không còn khả năng tiếp nhận thêm rác thải. Với lượng rác thải sinh hoạt hiện nay, chỉ sau 3 ngày các bãi rác đóng cửa, nội thành Hà Nội sẽ ngập ngụa.