Hàng lậu chọc ‘thủng’ đường biên

Hàng lậu chọc ‘thủng’ đường biên

09:10 17/03/2014 9

Tình trạng xuất, nhập lậu hàng hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam qua đường mòn trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục diễn ra công khai, trong khi các cơ quan chức năng địa phương dường như 'không biết'.