Hàng trộm cắp đầy rẫy ! - Bài 2: Không để người gian thoát tội

Hàng trộm cắp đầy rẫy ! - Bài 2: Không để người gian thoát tội

00:40 08/10/2009 0

Điều 250 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có...” là phạm tội hình sự. Tuy nhiên, để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này bắt buộc người đó phải biết rõ tài sản mình chứa chấp, mua bán là do cướp, trộm, lừa đảo, tham ô... Quy định này đã giúp người tham “lách luật”...