Hành trình bán máu - Hậu bán máu

Hành trình bán máu - Hậu bán máu

18:29 11/06/2010 0

Quanh năm suốt tháng bán máu, song số tiền kiếm được nhanh chóng "bốc hơi" vì nhiều lý do. Và một số người đã tìm cách giải nghệ...

Hành trình bán máu: Chủ nợ trong phòng đợi

Hành trình bán máu: Chủ nợ trong phòng đợi

08:19 11/06/2010 0

So với máu toàn phần, tiểu cầu (cách gọi dân dã là máu chọn) có giá cao gấp mấy lần nên mặc dù việc lấy tiểu cầu chỉ mới xuất hiện vài ba năm nay nhưng nó có sức hấp dẫn lớn đối với những người bán máu.

Hành trình bán máu: Giọt máu thiếu ngày

Hành trình bán máu: Giọt máu thiếu ngày

17:21 09/06/2010 0

Hơn hai tuần lễ nhập vai người bán máu qua những bệnh viện, tôi nhận thấy có nhiều trường hợp xem đây như là “phao cứu sinh” trong lúc túng quẫn. Tuy nhiên, không ít người bóc lột đến kiệt cùng giọt máu của chính mình và của người khác.