Hành trình đến thiên đường ảo - Kỳ 4: Như là địa ngục...

Hành trình đến thiên đường ảo - Kỳ 4: Như là địa ngục...

10:43 28/12/2009 0

Ở một số tỉnh Bắc Trung bộ bây giờ đi đâu cũng nghe nói về phong trào đi lao động ở Anh, Đức và một số nước châu u. Nhiều người chưa bao giờ bước chân ra khỏi “ao làng” nhưng lại chấp nhận đánh cược mạng sống, vay nóng, vay nguội một số tiền lớn để đóng cho những tổ chức lén đưa người ra nước ngoài với hi vọng đổi đời.

Hành trình đến thiên đường ảo - Kỳ 1: Dưới những cánh rừng Calais

Hành trình đến thiên đường ảo - Kỳ 1: Dưới những cánh rừng Calais

11:37 25/12/2009 0

Câu chuyện kinh hoàng của những người Việt đã lén lút ra nước ngoài tìm kiếm một cơ hội đổi đời nhanh chóng. Nhiều người trong số họ rơi vào những bẫy rập của bọn đầu gấu và bọn buôn người xuyên biên giới. Tường trình nhiều kỳ của Tuổi Trẻ từ rừng Calais trên nước Pháp...