Hành trình lận đận của thi hài vua Lê Dụ Tông

Hành trình lận đận của thi hài vua Lê Dụ Tông

23:47 01/11/2009 0

Diễn biến mới nhất, Hội đồng họ Lê đã đồng thuận với tâm nguyện của người dân xã Xuân Giang là đưa thi hài vua Lê Dụ Tông về hoàn táng tại chính nơi phát hiện ra lăng mộ nhà vua.

Hành trình lận đận của thi hài vua Lê Dụ Tông

Hành trình lận đận của thi hài vua Lê Dụ Tông

23:39 30/10/2009 0

Những tưởng việc hoàn táng thi hài vua Lê Dụ Tông vốn hợp đạo trời và lòng người sẽ được tổ chức đúng với kế hoạch đã đề ra. Nhưng, với một loạt vấn đề phức tạp nảy sinh, đã khiến cho quá trình chuẩn bị gặp rất nhiều trở ngại.