Biết dùng người thì sẽ có nhân tài

Biết dùng người thì sẽ có nhân tài

23:44 28/02/2006 0

Chúng ta đã có quá nhiều cơ quan tổ chức cán bộ, đã có quá nhiều chính sách gọi là "khuyến… nhân tài", nhưng xem ra, hầu hết những vụ tham ô, hối lộ "tầm cỡ" bị đổ bể đều lộ ra cái "gót A-sin" chết người: đó chính là sai lầm trong việc đề bạt, cất nhắc cán bộ, tóm lại là từ cách dùng người. Dùng người như thế nào thì kết quả như thế ấy, không thể khác. Khi một cái chức phải dùng tiền hay dựa vào quyền thế - thực chất cũng là dùng tiền - để có được thì trong thời gian tại chức, vị "quan" nọ nhất định phải bằng mọi cách lấy lại "vốn" và cố gắng tăng "giá trị thặng dư" càng nhiều càng tốt, cho tới lúc…