Tu sửa Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa

Tu sửa Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa

00:16 02/09/2010 0

Như đã tóm lược ở phần trước, bộ hồ sơ Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa 1955 bao gồm các văn bản đề nghị và phê duyệt cấp ngân sách quốc gia để sửa chữa Ty Khí tượng tại vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam này. Theo đó, kinh phí được đề nghị là 22.000 đồng. >>  Hồ sơ Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa

Hồ sơ Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa

Hồ sơ Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa

00:56 01/09/2010 0

Trong thời gian vừa qua, tại Thừa Thiên - Huế, người dân, các nhà nghiên cứu và Chi cục Lưu trữ của tỉnh đã phát hiện và bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc thực thi chủ quyền VN trên quần đảo Hoàng Sa. Đây là những bằng chứng cho thấy qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, VN đã thực thi chủ quyền liên tục trên quần đảo Hoàng Sa.