Học kiểu mới - Kỳ 1

Học kiểu mới - Kỳ 1

03:00 21/10/2013 2

Học sinh tự do chạy đến góc này, chạy sang góc kia, trao đổi một cách tự tin, thoải mái trong giờ học sẽ thay thế dần kiều ngồi ngay ngắn, im lặng răm rắp hướng về phía giáo viên.