Học sinh dùng thuốc gây nghiện

Học sinh dùng thuốc gây nghiện

01:32 13/12/2011 0

Do có thông tin sai lệch rằng uống thuốc vào gây hưng phấn, không sợ trả bài, không sợ giáo viên..., nhiều học sinh tại TP.HCM sử dụng một loại thuốc như chất gây nghiện mà không lường trước hậu quả.