Hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước - Kỳ 6: Cái bàn trong Hội nghị Paris

Hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước - Kỳ 6: Cái bàn trong Hội nghị Paris

03:00 31/05/2012 0

Gần 6 năm hoạt động đối ngoại cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, tôi đã tích lũy được một số kiến thức ngoại giao và kinh nghiệm đấu tranh chính trị, nhưng tôi không nghĩ mình lại may mắn được chọn lựa cho nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và quan trọng này: Cuộc đàm phán lịch sử ở Paris nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây có lẽ là cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử thế giới, bắt đầu tháng 11.1968, kết thúc ngày 27.1.1973. Khi rời Hà Nội lên đường cuối tháng 10.1968, tôi không ngờ nó sẽ kéo dài đến thế.

Trong sào huyệt mật thám

Trong sào huyệt mật thám

03:43 29/05/2012 0

Đầu năm 1951, cần đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở thành phố hơn nữa, linh hoạt hơn trong hoạt động và tránh sự theo dõi của địch nên tôi không làm công tác phụ nữ nữa mà chuyển sang phụ trách một tổ tình báo gồm cô Đạt, anh Định và tôi, đồng thời làm thư ký cho Ban Cán sự Đảng nội thành do đồng chí Nguyễn Kiệm phụ trách.

Thời niên thiếu ở Phnom Penh

Thời niên thiếu ở Phnom Penh

06:20 26/05/2012 0

Lúc còn sống, mẹ tôi thường kể chuyện về ông ngoại - cụ Phan Châu Trinh. Cụ mất năm 1926 sau khi từ Pháp về được một năm, nên khi ra đời tôi không được biết mặt và càng không được trực tiếp nhận ảnh hưởng từ tư tưởng yêu nước thức thời của cụ.