Huyền thoại những con đường: Tầm chiến lược của giao thông

Huyền thoại những con đường: Tầm chiến lược của giao thông

09:14 21/05/2014 0

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đã vượt lên khó khăn, xây dựng hệ thống giao thông vận tải kỳ diệu trên đất lửa Quảng Bình để tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Từ đó, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, viết nên những trang sử vàng chói lọi. Trong loạt bài viết này, chúng tôi giới thiệu những tư liệu dù không mới nhưng ít ai biết về những địa danh và con người lịch sử.