Mỹ nhân và công nghệ viết sách

Mỹ nhân và công nghệ viết sách

10:27 30/03/2010 0

(TNTT>) Trên thế giới, việc người đẹp thuộc các lĩnh vực giải trí tham gia viết sách đã và đang là một trào lưu, và họ gặt hái được nhiều thành công.

Người đẹp và những "sợi xích" văn chương

Người đẹp và những "sợi xích" văn chương

11:28 29/03/2010 0

(TNTT>) Tại sao thói đời vẫn thường dè bỉu, xét nét, soi mói hay không tin vào những người đẹp viết văn? Họ cũng có quyền viết và cũng có thể viết hay như bất cứ một người bình thường nào khác với giấc mộng văn chương. >> Khi người đẹp viết

Khi người đẹp viết

Khi người đẹp viết

10:54 28/03/2010 0

(TNTT>) Điều gì sẽ xảy ra khi các người đẹp từ sân khấu, màn ảnh nhảy sang lĩnh vực sáng tác văn chương? Đây có phải là một trào lưu cần được ủng hộ? TN TT> mời bạn đọc tham gia bàn luận