Cứ kiểm định là... đạt chất lượng!

Cứ kiểm định là... đạt chất lượng!

00:44 10/11/2009 0

20 trường ĐH đầu tiên được kiểm định đều còn rất nhiều khiếm khuyết cần phải đầu tư khắc phục. Tuy nhiên Hội đồng quốc gia Kiểm định chất lượng  giáo dục lại đề nghị công nhận tất cả  đều “đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.  Mời nghe đọc bài

Cả 20 trường chưa đạt nhiều tiêu chí

Cả 20 trường chưa đạt nhiều tiêu chí

03:23 08/11/2009 0

Theo quy định của Bộ GD-ĐT về việc kiểm định chất lượng trường ĐH thì “Chất lượng trường ĐH là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của trường ĐH”. Tuy nhiên kết quả kiểm định cho thấy trong 20 trường được Bộ GD-ĐT kiểm định lần đầu có tới 6 trường chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về xác định sứ mạng và mục tiêu đào tạo.