Nhớ về Bác Hồ, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay

Nhớ về Bác Hồ, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay

00:16 16/05/2006 0

Là nhà cách mạng duy vật, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ đầu đã nhìn nhận và đã chỉ đạo đấu tranh với nguy cơ đảng cách mạng biến chất khi thành đảng cầm quyền. Nguy cơ khách quan đó ngày càng tăng cùng với thời gian cầm quyền, khi các hoạt động kinh tế - xã hội có quy mô lớn hơn, phức tạp hơn, khi Đảng lãnh đạo trong hoàn cảnh mới.

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2006) - Nhớ về Bác Hồ, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2006) - Nhớ về Bác Hồ, giữa bộn bề cuộc sống hôm nay

00:41 15/05/2006 0

Văn hóa cầm quyền Bây giờ là năm 2006. Hãy hình dung đất nước cách đây 45 năm. Với tôi, đó là điều không được chứng kiến nhưng có thể hình dung. Với thế hệ trước tôi, đó là ký ức luôn sáng rõ như thể mới hôm qua. Với rất nhiều bạn khác, hình dung được không dễ dàng.