Làm vệ sĩ dễ như chơi: Cơ quan chức năng cũng khó quản!

Làm vệ sĩ dễ như chơi: Cơ quan chức năng cũng khó quản!

02:46 17/09/2010 0

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một nghề đặc biệt. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành công an là đơn vị cấp phép và quản lý. Tuy nhiên, việc quản lý chủ yếu cũng chỉ về mặt hình thức, hành chính. Còn về đào tạo, tuyển dụng thì các công ty bảo vệ tự lo lấy nên chất lượng vệ sĩ ngày càng xuống cấp.

Làm vệ sĩ dễ như chơi - Bài 3: Vừa trực vừa… run

Làm vệ sĩ dễ như chơi - Bài 3: Vừa trực vừa… run

00:20 15/09/2010 0

Do không được đào tạo nghiệp vụ trước khi đưa ra bảo vệ mục tiêu, các vệ sĩ không hề biết phải xử lý tình huống ra sao khi "hữu sự"; thậm chí nhiều "lính mới tò te" vừa trực bảo vệ mục tiêu vừa... lo bị kẻ gian trấn áp!

Làm vệ sĩ dễ như chơi

Làm vệ sĩ dễ như chơi

00:56 13/09/2010 0

Tình trạng bảo vệ - vệ sĩ “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với khách hàng khiến dư luận thắc mắc: vệ sĩ được đào tạo như thế nào mà hành xử như giang hồ? PV Thanh Niên đã có nhiều chuyến thâm nhập vào các công ty bảo vệ để tìm hiểu: trở thành vệ sĩ, khó hay dễ?