Linh cữu nguyên Thủ tướng được đặt ở phòng Khánh tiết Hội trường Thống Nhất. /// Ảnh: Trung Hiếu

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

08:30 20/03/2018 0

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM); lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất bắt đầu từ 8 giờ, ngày 20.3 đến hết ngày 21.3.