Lên phố làm thuê không dễ

Lên phố làm thuê không dễ

03:20 15/04/2013 0

Nhiều bạn trẻ nông thôn cứ ngỡ chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ là có thể xin được việc, nhưng thực tế không hẳn vậy.