Liên minh giang hồ

Liên minh giang hồ

03:30 06/08/2012 0

Những băng nhóm giang hồ thường có sự liên minh với nhau, để khi cần có thể huy động “đàn em” nơi khác đến trợ giúp...