Lộ Ma cũ, Định Tường xưa - Kỳ 1: Lộ Ma xưa và nay

Lộ Ma cũ, Định Tường xưa - Kỳ 1: Lộ Ma xưa và nay

10:15 13/07/2013 0

Mỹ Tho (Tiền Giang) là một trong những đô thị có nhiều di tích từ thời nhà Nguyễn, nhưng trong lịch sử phát triển, đặc biệt là giai đoạn thực dân Pháp đô hộ, nhiều di tích đã bị phá. Có những di tích trở thành văn hóa phi vật thể qua những câu chuyện kể và địa danh còn tồn tại trong dân gian, chẳng hạn như Lộ Ma.