“Lốc vàng” càn quét quê nghèo

“Lốc vàng” càn quét quê nghèo

00:41 08/12/2011 0

Nhiều nơi cơn “lốc vàng” đi qua, đất đai như vừa bị máy bay B52 oanh tạc, sông suối đục ngầu, rừng già xác xơ, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng...