Lòng khoan dung và xã hội khoan dung

Lòng khoan dung và xã hội khoan dung

12:50 03/12/2014 0

(TNO) 'Khoan dung là hài hòa trong khác biệt. Khoan dung vừa là một bổn phận đạo đức, vừa là một đòi hỏi pháp lý và chính trị' - tuyên bố của UNESCO về Năm quốc tế khoan dung 1995.