Luật tục núi rừng - Kỳ cuối: Tảo hôn

Luật tục núi rừng - Kỳ cuối: Tảo hôn

00:22 21/05/2009 0

Lấy chồng sớm, hôn nhân cùng huyết thống và gánh nặng con cái đang là một thực tế nhức nhối tại những vùng sâu vùng xa, nơi sinh sống của các tộc người bản địa Tây Nguyên, cũng như các tộc người mới di dân tự do từ khắp mọi miền Tổ quốc đến đây.  Mời nghe đọc bài

Luật tục núi rừng - Kỳ 1: Bắt chồng

Luật tục núi rừng - Kỳ 1: Bắt chồng

23:49 17/05/2009 0

Bên cạnh những tục lệ của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày nay đã trở thành những nét văn hóa đặc sắc mang yếu tố truyền thống đa dạng, thì nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn dai dẳng đeo bám, không chỉ cản trở nếp sống văn minh mà còn là những nguyên nhân trực tiếp đẩy không biết bao nhiêu thân phận nam nữ thanh niên vào bi kịch.  Mời nghe đọc bài