Bếp và cửa hậu

Bếp và cửa hậu

14:37 11/11/2005 0

* Nhà  tôi có phần bếp nằm phía sau liền với cửa hậu và khi mở cửa vào gặp ngay miệng bếp. Mặt khác, cửa hậu này lại rộng hơn so với cửa chính phía trước. Xin hỏi như vậy có gì bất lợi về mặt phong thủy chăng, và cách khắc phục ra sao? (Nguyễn Chính, Q.9, TP.HCM)