Máu hiếm: cho đi và nhận về - Kỳ 2: Lòng tốt sinh mầm thiện

Máu hiếm: cho đi và nhận về - Kỳ 2: Lòng tốt sinh mầm thiện

11:35 18/10/2009 0

Có không ít người khi nhận được những giọt máu hiếm đã lại hiến máu giúp đỡ những bệnh nhân khác. Họ xem đó như một cách trả ơn cho người, cho đời. Và khi cha mẹ đi hiến máu cũng là cách gieo mầm thiện vào lòng con cái. Lòng tốt cứ thế ngày càng lan xa.

Máu hiếm: cho đi và nhận về - Kỳ 1: Người hiến hơn 12 lít máu

Máu hiếm: cho đi và nhận về - Kỳ 1: Người hiến hơn 12 lít máu

11:29 18/10/2009 0

Đó là những người có nhóm máu cực kỳ hiếm và lòng tốt của họ cũng hiếm có. Họ luôn chắt chiu từng giọt máu để hiến máu cứu giúp bệnh nhân. Hàng ngàn bệnh nhân đã được cứu sống nhờ bao giọt máu vàng của những người có tấm lòng vàng này.