'Miếng ngon' dành cho nước ngoài - Kỳ 5: Cần chiến lược dài hơi hỗ trợ doanh nghiệp nội

'Miếng ngon' dành cho nước ngoài - Kỳ 5: Cần chiến lược dài hơi hỗ trợ doanh nghiệp nội

02:15 08/05/2014 0

“Vấn đề của chúng ta là chọn những ngành có thế mạnh, từ đó xây dựng chiến lược dài hơi để giành lại từng “miếng bánh ngon” hoặc chí ít giữ được những “mẩu bánh” mà mình đang có trước áp lực hội nhập này, không sẽ mất trắng”, ông Đỗ Hòa (ảnh), chuyên gia tư vấn chiến lược, thành viên Hội đồng Cố vấn Tạp chí Kinh doanh Harvard thuộc Đại học Harvard (Mỹ), nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.

‘Miếng ngon’ dành cho nước ngoài

‘Miếng ngon’ dành cho nước ngoài

09:00 28/04/2014 6

Có 25 doanh nghiệp logistics đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam nhưng chiếm tới 70 - 80% thị phần cung cấp dịch vụ logistics. Trong khi đó dù có gần 1.200 doanh nghiệp nội nhưng chủ yếu chỉ làm đại lý hoặc nhà thầu phụ.