Mô hình chất lượng cao bóp méo trường công (kỳ 1)

Mô hình chất lượng cao bóp méo trường công (kỳ 1)

03:00 07/10/2013 9

Tình trạng thương mại hóa giáo dục ngày càng thể hiện rõ trong chính hệ thống trường công khi một số tỉnh thành có chủ trương thực hiện mô hình trường công lập cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao.