Đề thi môn văn, khối C - Một vài cảm nhận

Đề thi môn văn, khối C - Một vài cảm nhận

17:16 09/07/2006 0

Mới xem qua đề, thí sinh có thể không ngạc nhiên, bối rối. Tất cả đều nằm trong chương trình văn học Việt Nam hiện đại, học ở hai lớp 11 và 12, liên quan đến những tác phẩm hay, nổi tiếng: Tiếng hát con tàu (của Chế Lan Viên), Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Đây mùa thu tới (Xuân Diệu) và Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu).

Đề môn văn khối D: Nằm trong chương trình và sách giáo khoa

Đề môn văn khối D: Nằm trong chương trình và sách giáo khoa

16:49 09/07/2006 0

1. Về mức độ, đề thi không quá khó đối với trình độ chung của đối tượng đã tốt nghiệp THPT: các bài thơ Việt Bắc, Sóng, truyện ngắn Rừng xà nu và đoạn trích vở bi kịch Vũ Như Tô đều nằm trong chương trình học. Hơn nữa, các câu hỏi rải đều ở chương trình lớp 12 mà học sinh mới học gần đây. Các vấn đề đều là những kiến thức cơ bản mà học sinh trung bình tối thiểu phải nắm được ở mỗi bài.