Một thế giới khác trong lòng Hà Nội - Kỳ 1: Những mảnh đời ghép lại

Một thế giới khác trong lòng Hà Nội - Kỳ 1: Những mảnh đời ghép lại

09:45 13/08/2009 0

Không điện, không nước sạch, không chứng minh thư, hộ khẩu, lấy nhau không cần hôn thú, nhưng cũng thật kỳ lạ, ở đó cũng không có trộm cắp, không tệ nạn... Ấy là cuộc sống tại một xóm nghèo với 20 nóc nhà bè ở bãi Giữa sông Hồng thuộc quyền quản lý của phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.