Mùa hè của con trẻ - Kỳ 5: Để trẻ được vui chơi an toàn

Mùa hè của con trẻ - Kỳ 5: Để trẻ được vui chơi an toàn

03:15 13/07/2013 0

Thực trạng trẻ em thiếu sân chơi an toàn dịp hè được nêu trong kỳ 5 của chuyên đề Mùa hè của con trẻ đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và những nhà giáo dục. Trong tình hình thiếu thốn sân chơi như hiện nay, đâu sẽ là giải pháp để các em được vui chơi an toàn và phát triển toàn diện?