Muốn được nổi tiếng (Bài 1)

Muốn được nổi tiếng (Bài 1)

17:16 15/09/2010 0

Thích khẳng định bản thân, muốn trở thành “cái rốn vũ trụ” là điểm chung dễ bắt gặp ở nhiều người trẻ. Và để chạm tới sự nổi tiếng, một số bạn trẻ không ngại thể hiện sự “khác người” mà đôi khi không lường hết hậu quả.