Nạn nhân của pháp đình - Kỳ 2: Vô gia cư vì tòa

Nạn nhân của pháp đình - Kỳ 2: Vô gia cư vì tòa

03:40 05/09/2012 0

Rất nhiều những vụ kiện dân sự, tòa cấp dưới làm sai, tòa cấp trên hủy án yêu cầu xét xử lại, nhưng để có được kết quả này thì người dân phải ròng rã kiện tụng hàng năm trời và nhiều người lâm cảnh tán gia, bại sản.

Nạn nhân của pháp đình: Hành trình nước mắt

Nạn nhân của pháp đình: Hành trình nước mắt

03:40 04/09/2012 1

Án dân sự liên quan đến tài sản của người dân, những phán quyết của tòa ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của người dân. Ấy vậy mà không ít những bản án xử sai, đẩy người dân vào cảnh màn trời chiếu đất.