Đời chung cư - Mỗi mét vuông kể chuyện

Đời chung cư - Mỗi mét vuông kể chuyện

08:26 06/04/2010 0

(TNTT>) Nhà thơ Nguyễn Đỗ trong một bài thơ viết về chung cư cách đây hơn chục năm, từng cám cảnh: “Phận càng thấp ở càng cao”. Quả thực có thời như vậy, nhưng ngày nay, điều đó đã thay đổi. >>  Nếp sống chung cư: Nhà cao, người... thấp?

Nếp sống chung cư: Nhà cao, người... thấp?

Nếp sống chung cư: Nhà cao, người... thấp?

09:05 05/04/2010 0

(TNTT>) Lâu nay, chủ yếu người ta mới nhìn nhận chung cư ở khía cạnh kinh doanh địa ốc, chứ không phải là lối sống. Nhưng chính cuộc sống diễn ra trong ấy mới là hồn vía của chung cư.